Skyddsplaceringar för barn och vuxna

Bo skyddat i ett tryggt och erfaret familjehem

Erfarna familjehem för skyddsplaceringar

Paromagruppen erbjuder skyddsplaceringar i familjehem som har lång erfarenhet och kunskap om vad det innebär att leva med en hotbild. Familjehemmen som tar emot skyddsplaceringar måste uppfylla strikta krav och genomgå nödvändig utbildning för att undvika allvarliga konsekvenser. Målgruppen är våldsutsatta individer med eller utan medföljande barn, samt kriminella avhoppare.

Trygg tillvaro för våldsutsatta och avhoppare

Målgruppen är våldsutsatta individer med eller utan medföljande barn, samt kriminella avhoppare. Våra skyddade jour- och familjehem erbjuder en trygg och säker tillvaro för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att den placerade erbjuds en trygg plats där man får hjälp att hantera det man varit med om samtidigt som man får stöd i att planera för framtiden.

Hög kompetens och handledning

Alla konsulenter på Paromagruppen har hög kompetens och lång erfarenhet av hedersvåld, våld i nära relation och kriminella avhoppare. Personalen kan bistå med riskbedömningarna PATRIARK, FREDA och SARA. Paromagruppens konsulenter handleder familjehemmen under hela placeringstiden för att möta och hantera de frågor och svårigheter som kan dyka upp. Varje månad får familjehemskonsulenterna extern handledning av en psykolog.

Individuell planering för trygghet och återhämtning

Vid placering sker ett säkerhetssamtal för kartläggning av hotbilden och stödbehovet. Tillsammans gör vi sedan en planering för vad som ska uppfyllas under vårdtiden för att den placerade så snart som möjligt ska kunna leva ett normalt och tryggt liv på ny ort. Varje barn har ett inskrivningssamtal och verksamheten har ett tydligt barnperspektiv samt personal med barnansvar.Om den skyddsplacerade har behov av kombinerade insatser utifrån exempelvis missbruk kan Paromagruppen tillgodose dessa behov under placeringstiden.

Kontakta oss för att hitta ett matchande skyddsfamiljehem