Har du tid, rum och engagemang för en medmänniska, bli ett Paroma-familjehem

Öppna ditt hem och hjärta för någon som behöver trygghet och stabilitet

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem öppnar du ditt hem för ett barn, en ungdom eller en vuxen som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar eller i eget boende. Placeringarna kan vara kort- eller långvariga.
Anledningen till att barn och ungdomar placeras i familjehem kan vara att föräldrarna brister i omsorg, att det finns missförhållande i hemmet eller pga den unges eget beteende, exempelvis kriminalitet.
Anledningen till att vuxna placeras i familjehem kan vara att de behöver skydd, att de har ett tidigare missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. När vuxna placeras i familjehem kan boendet vara inne i familjehemmets hus eller i ett bredvidboende på tomten.

Vad krävs av mig som familjehem?

Ett tryggt och normalt familjeliv

Som familjehem bidrar du till att stödja ett barn eller en vuxen till en fungerande vardag. Familjehemmet ska kunna erbjuda den placerade familjetillhörighet och ett så normalt familjeliv som möjligt. Familjehemmet bidrar med stabilitet, värme, omsorg samt uppfostran i form av vägledning där gränssättning och positiv bekräftelse ingår. Familjehemmet stöttar den placerade med saker i vardagen såsom skola/praktik, läxläsning och vardagssysslor. Familjehemmet kan även ha i uppdrag att stötta den placerade i kontakt med sina föräldrar, andra anhöriga eller myndighetskontakter.

Stöd och handledning

Paromagruppens familjehem är inte ensamma i sina uppdrag utan har ett tätt samarbete med en familjehemskonsulent som stöttar och handleder på vägen. Som familjehem har man tillgång till Paromagrupens jour dygnet runt. Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare vilket innebär att stora beslut som rör barnet antingen fattas av barnets vårdnadshavare, en god man eller i vissa fall av socialnämnden.

Ersättning för uppdraget

Som familjehem har man rätt till ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning. Arvodet betraktas som ersättning för den insats man gör som familjehem och ersättningen är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Omkostnadsersättningen ersätter de faktiska kostnaderna som uppstår i och med placeringen. Paromagruppens ersättningar ligger högre än SKR:s rekommendationer.

Kontakta oss för mer information om familjehemsvård

Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vår verksamhet? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi finns här för att svara på dina frågor och guida dig vidare.

Hur blir man familjehem?

För att bli familjehem behöver du vara en trygg vuxen med stabil tillvaro. Du ska ha tid och engagemang för uppdraget samt förmåga att vara känslomässigt tillgänglig för barnet eller den vuxna.  Paromagruppens familjevårdskonsulenter utreder alla nya familjehem genom hembesök där en djupintervju genomförs. Under intervjun ställer vi frågar om bl a motiv, psykisk och fysisk hälsa i familjen, utbildning, tidigare erfarenhet etc. Under utredningsförfarandet tas referenser samt registerkontroller från polisen, kronofogden, socialnämnden, transportstyrelsen och försäkringskassan. När utredningen är godkänd

Funderar du över något? Tveka inte att kontakta oss redan idag, eller fyll i kontaktformuläret nedan!

Intresseanmälan - Familjehem

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi har möjlighet!