Specialistmottagning inom psykiatri och beroende

Ett sammansvetsat team av läkare, sjuksköterskor och samtalsterapeut

Vi tror på medicinsk behandling kombinerad med psykosocialt stöd, terapeutiska samtal och rådgivning för våra patienter

Psykiatri- och beroendemottagning i Västmanland

Paromagruppens psykiatri- och beroendemottagning ligger centralt belägen i Sala. Mottagningen har funnits sedan år 2012 och består av läkare med specialistkompetens inom psykiatri och beroende, sjuksköterskor samt en samtalsterapeut. Alla anställda har lång erfarenhet av behandling vid missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Vi ger våra patienter ett fördomslöst bemötande och strävar ständigt efter att stötta mot ett friskare liv fritt från missbruk. Vi erbjuder bl a behandling vid opiat/opioidberoende (LARO), ADHD, psykossjukdom, ångest och depression.

Vår ståndpunkt är att medicinsk behandling bör kombineras med psykosocialt stöd, terapeutiska samtal och rådgivning. All behandling ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vårt mål är att erbjuda en högkvalitativ behandling som är skräddarsydd utifrån den enskildes behov, förutsättningar och målsättningar. Patienten har under hela behandlingsperioden tät kontakt med någon av våra sjuksköterskor.

Med kunskap och erfarenhet skapar vi bra vård

På beroendemottagningens provtagningstoalett tas övervakade urinprover av våra utbildade sjuksköterskor. För att säkerställa nykter- och drogfrihet tas även saliv- eller blodprover som skickas på analys.
Vår medicinska behandling erbjuds de patienter som är inskrivna i någon av Paromagruppens verksamheter.

Vid behov av neuropsykiatriska eller psykiatriska utredningar samarbetar vi med en psykolog i Västerås.

Med vår djupa kunskap och långa erfarenhet inom psykiatri och beroendevård, siktar vi på att ge den bästa vård som finns mot drogberoende och psykisk ohälsa.

Vår målsättning är att stötta patienten mot ett friskare liv genom en kombination av medicinsk behandling, psykosocialt stöd och terapeutiska samtal.