Konsulentstödd familjehemsvård med fokus på ökad livskvalitet

Paromagruppens familjehemsvård erbjuder professionell och välutbildad personal med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Vår verksamhet präglas av ett genuint engagemang och en vilja att stötta våra placerade till ökad livskvalitet genom motiverande och hoppingivande arbete.

Familjehemsvård – Få både det familjära och professionella i ett

Paromagruppens familjehemsvård startade år 2021 som ett komplement till befintlig verksamhet inom Paromagruppen. Vi upplevde att efterfrågan på familjehemsplaceringar för både barn och vuxna var stor och vi såg även ett behov av att hjälpa våra klienter på stödboendet vidare till ”nästa steg” i vårdkedjan.

Erfaret team

Paromagruppen består av ett sammansvetsat team av socionomer, beteendevetare, psykiatri- och beroendeläkare, psykiatrisjuksköterskor, psykoterapeut, KBT-terapeut och boendestödjare.
Tack vare bredden i vår verksamhet kan vi möta behovet av komplexa placeringar. Vi tror på tätt samarbete, både inom vår verksamhet, med uppdragsgivare, klienternas nätverk och andra samhälleliga aktörer.

Familjehemsvård – Få både det familjära och professionella i ett

Paromagruppens familjehemsvård startade år 2021 som ett komplement till befintlig verksamhet inom Paromagruppen. Vi upplevde att efterfrågan på familjehemsplaceringar för både barn och vuxna var stor och vi såg även ett behov av att hjälpa våra klienter på stödboendet vidare till ”nästa steg” i vårdkedjan.

Paromagruppens familjehemsvård skiljer sig från många andra liknande verksamheter på flera sätt, vilket gör oss unika.

Brett erbjudande

Vi skiljer oss från andra utifrån att vi erbjuder mycket mer än bara familjehemsvård. Via vår beroendemottagning kan vi erbjuda medicinskt ansvar, KBT-behandling, traumabehandling, professionella drogtester, Återfallsprevention och mycket annat.

Erfaren personal med bred kompetens

Personalen på Paromagruppens familjehemsvård har mångårig erfarenhet från socialtjänsten, psykiatrin, förskolan/skolan och olika kommunala boenden. Detta ger dem en bred kompetens att hantera olika typer av placeringar och problematik

Fokus på relationer och motivation

Vi lägger stor vikt vid relationsskapande arbete och att arbeta motiverande och hoppingivande med de placerade för att öka deras livskvalitet. Detta relationsfokuserade förhållningssätt skiljer oss från andra liknande verksamheter.

Integrerat stödsystem

Våra familjehem ingår i ett kompetent Paromateam och är inte ensamma med placeringarna, utan får stöd och handledning från teamet. Detta integrerade stödsystem är en fördel jämfört med mer fristående familjehem.

Paromagruppens familjehemsvård

Erfaren personal med fokus på relationer och motivation

Personalen på Paromagruppens familjehemsvård har mångårig erfarenhet från socialtjänsten, psykiatrin, förskolan/skolan och olika kommunala boenden. Vi går till jobbet med en genuin vilja att stötta våra placerade till ökad livskvalitet. För oss står relationsskapande i fokus och vi ser att en av våra viktigaste uppgifter är att arbeta motiverande och hoppingivande.

Noggrann utredning och matchning av våra familjehem

Alla våra familjehem har genomgått en djuputredning med referenstagning och registerkontroll och inför varje ny familjehemsplacering görs en noggrann matchning.

Våra familjehem för vuxna är specialiserade på missbruk, beroende, psykisk ohälsa, diagnoser och skydd.

Våra familjehem för barn har alla lång och gedigen erfarenhet av barnplaceringar och näst intill samtliga har nämndgodkännande.

Våra familjehem är inte ensamma med sina placeringar utan ingår i vårt kompetenta Paromateam

Vi har IVO-tillstånd

Ida Tingberg

Verksamhetschef på Paromagruppens familjehemsvård

Jag ansvarar för Paromagruppens familjehemsvård samt våra tränings- och utslusslägenheter Jag är utbildad sociolog med vidareutbildning inom arbetslivsvetenskap, arbetsrätt och socialrätt. Jag har även utbildning inom KBT, Återfallsprevention, MI, Kriminalitet som livsstil, Freda och Sara/patriark. 

Yrkesbakgrund

Jag har ägnat hela min karriär åt socialt arbete. Innan jag startade upp Paromagruppens familjehemsvård arbetade jag inom Socialtjänsten samt på olika privata bolag med familjehemsvård. Främst har jag arbetat med unga vuxna och vuxna med psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Jag har även arbetat med bostadssociala frågor samt personer utsatta för våld i nära relation och hedersvåld.

Drivkrafter och intressen

Jag drivs av mötet med andra människor och tror på utveckling genom relationer och samverkan. Min största styrka är mitt djupa engagemang och genuina glädje i att se andra utvecklas. Min fritid ägnar jag gärna åt cykling, löpning, friidrott och mina två döttrar och alla deras intressen.