Paromagruppen är ett litet företag med en stor bredd inom vård och behandling. 

Vi erbjuder tjänster inom psykiatri, utredning, beroende, stöd- och motivationsboende, familjehemsvård samt sysselsättning.
Vår verksamhet bygger på idén om en sammanhållen vårdkedja med korta väntetider. 
Vi som arbetar på Paromagruppen är ett team bestående av:  
• Leg. läkare med specialistkompetens inom psykiatri och
beroende
• Specialistsjuksköterska inom psykiatri
• Leg. psykoterapeut
• Socionom
• Boendepersonal och boendestödjare
• Kontaktpersoner
• Praktiksamordnare
Vår målsättning är att erbjuda en hög tillgänglighet, professionella vårdtjänster och socialpsykiatriska vårdinsatser. Tack vare bredden i vår verksamhet kan vi matcha insatser efter klientens behov.
Våra kunder
Våra kunder kommer i huvudsak från offentlig sektor. Vi tar emot placeringar via Socialtjänster och SiS-institutioner från hela landet. Även HVB-hem och andra aktörer köper våra medicinska tjänster. Vi tar emot placeringar både på ramavtal samt genom direktplacering.
Medicinskt ansvar
Paromagruppen ansvarar för HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) för de klienter vi har inskrivna i vår verksamhet. Vi bidrar med kompetent legitimerad personal för bland annat medicinhantering och sjukvårdsinsatser inom HSL. Det innebär bland annat delning av medicin, medicinsk rådgivning, medicindelegering samt medicinskt ansvar för patienter under behandling. Vår psykiatriker och våra sjuksköterskor följer regelbundet upp patienten för att säkerställa att behandlingsinsatserna ger förväntat resultat.
Drogtester
Det finns olika sammanhang där det är angeläget att bevisa att missbruk av alkohol eller droger inte förekommer. På Paromagruppen genomförs alkohol- och drogtester genom analyser av saliv eller urin.


Björn Reuterhäll      

Verksamhetschef och leg. Specialistsjuksköterska psykiatri.

072-585 87 05

Ann Reuterhäll

Leg. Sjuksköterska.                                                              

072-585 80 65