Familjehem för alla åldrar

Trygga och erfarna familjehem i Västmanland och Dalarna

Erfarna familjehem i Västmanland och Dalarna - ett miljöterapeutiskt alternativ

Paromagruppen erbjuder familjehem till barn, ungdomar och vuxna. Våra familjehem finns främst i Västmanland och Dalarna och familjerna har lång erfarenhet av familjehemsuppdrag. Det är ofta minst en hemma på heltid som ägnar sig åt uppdragen. Vi har familjehem som bor på landet och andra som bor centralt i större städer.
Paromagruppens familjehemsvård vilar på en psykodynamisk grund med inslag av ett kognitivt och lösningsfokuserat synsätt. Familjevårdskonsulenterna använder sig av MI i handledningen med familjehemmen och i samtal med de placerade. Familjehemmen får handledning varannan vecka eller oftare vid behov.

I familjen deltar den placerade i gemenskapen på samma villkor som övriga familjemedlemmar. Vår tanke är att vanliga familjers kompetens, erfarenheter, aktiviteter och kontaktnät har en gynnsam inverkan på personer som av olika anledningar inte kan bo i sina ursprungsfamiljer eller som har hamnat i ett utanförskap. Vi kallar därav vårdformen för ett miljöterapeutiskt alternativ till institutionsbehandling

Vi tar emot placeringar enl SoL, LVU och LVM.

Vi har IVO-tillstånd

Erfarna familjehem för barn och ungdomar - gedigen kunskap och stöd

Paromagruppens familjehem som tar emot barn och ungdomar har ofta lång och gedigen erfarenhet av familjehemsuppdrag. Familjerna har kunskap och kännedom om anknytningsteori, neuropsykiatrisk problematik, hedersproblematik, beteendeproblematik, trauma, kriminalitet mm. De är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter och de får fortlöpande utbildning och handledning under pågående placering. Familjehemmen har genomgått grundutbildningen ”Ett hem att växa i”.
 
Familjehemmen genomför sitt uppdrag i tätt samarbete med sin familjehemskonsulent och de har tillgång till jour dygnet runt.
Paromagrupens familjehemskonsulenter är socionomer eller likvärdigt med vidareutbildning och erfarenhet från socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Familjehemskonsulenterna ansvarar för att skicka skriftliga månadsrapporter baserade på BBIC till uppdragsgivaren. Konsulenterna medverkar vid samverkan med skola/sjukvård/myndigheter och stöttar i planeringen kring umgänge med biologiska föräldrar och nätverk. Varje månad får familjehemskonsulenterna extern handledning av en psykolog.

Familjehem för unga vuxna och vuxna

Paromagruppens familjehem som tar emot unga vuxna och vuxna har gedigen erfarenhet och stort engagemang för sina familjehemsuppdrag. De har kunskap och kännedom om neuropsykiatrisk problematik, missbruk/beroende, hedersproblematik, beteendeproblematik, trauma, kriminalitet mm. De är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter och får fortlöpande utbildning och handledning under pågående placering.

Familjehemmen genomför sitt uppdrag i tätt samarbete med sin familjehemskonsulent och de har tillgång till jour dygnet runt.
Paromagruppens familjehemskonsulenter är socionomer eller likvärdigt med vidareutbildning och erfarenhet från socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Familjehemskonsulenterna samverkar med den placerade och familjehemmet för att arbeta mot målen i vård- och genomförandeplanen, samt skicka skriftliga månadsrapporter till uppdragsgivaren. Konsulenterna medverkar vid samverkan med skola/arbetsplats/sjukvård/myndigheter. Om den placerade har kontakt på Paromagruppens psykiatri- och beroendemottagning samverkar konsulenten med mottagningen under hela placeringstiden. Varje månad får familjehemskonsulenterna extern handledning av en psykolog.

Kontakta oss för att hitta ett matchande familjehem