Lägenhetsboende
med stöd

Bo enskilt i lägenhet med boendestöd upp till fem dagar/vecka

Paromagruppens lägenheter är fullt utrustade och består av 1-3 rum och kök. De är belägna i större och mindre städer i Mälardalsregionen och ligger utspridda i vanliga hyreshus.

Vi har följande lägenhetslösningar:

Träningslägenheter

Träningslägenheter är avsedda för unga vuxna och vuxna individer som behöver träna på att bo själv med stöd av personal. Det kan handla om personer som aldrig tidigare bott själv eller personer som till följd av missbruk- och/eller psykisk ohälsa behöver stöd för att klara av att bo själv. Paromagruppens boendestödjare stöttar med att bl a handla, laga mat, skjutsa, ordna med skola/praktik/arbete, fritidsaktiviteter och myndighetskontakter. Stödbehovet är individuellt och hjälpen anpassas därefter. Boendestöd kan ges upp till fem dagar/vecka. De som bor i träningslägenhet kan nå personal dygnet runt.

Utslusslägenheter

Utslusslägenheter är avsedda för unga vuxna och vuxna individer som tidigare bott i familjehem eller på stödboendet. Utslussen syftar till att sakteligen minska ner på stödet i takt med att individen övar på att ta eget ansvar fullt ut. Paromagruppens boendestödjare stöttar med att bl a handla, skjutsa, ordna med skola/praktik/arbete, fritidsaktiviteter och myndighetskontakter. Stödbehovet är individuellt och hjälpen anpassas därefter. Boendestöd kan ges upp till tre dagar/vecka. De som bor i utslusslägenhet kan nå personal dygnet runt.

Skyddslägenheter

Skyddslägenheter avsedda för våldsutsatta individer och kriminella avhoppare med eller utan medföljande barn som behöver placeras till följd av sitt skyddsbehov. Vi tar även emot individer i behov av skydd med kombinerad problematik såsom missbruk/psykisk ohälsa. Paromagruppens skyddskonsulent stöttar genom att tillförsäkra skyddet, ha stödjande våldsbearbetande samtal, ADL-träning, skjuts, skola/praktik, fritidsaktiviteter och myndighetskontakter. Stödbehovet är individuellt och stödet anpassas därefter. Alla konsulenter på Paromagruppen har hög kompetens och lång erfarenhet av hedersvåld, våld i nära relation och kriminella avhoppare. Personalen kan bistå med riskbedömningarna PATRIARK, FREDA och SARA.
De som bor i skyddslägenhet kan nå personal dygnet runt.

Kontakta oss för tryggt boende och professionellt stöd

Oavsett om du söker familjehem, stödboende eller egen lägenhet med boendestöd – vi hjälper dig hitta rätt lösning anpassad för dina behov. Paromagruppen erbjuder ett brett utbud av boendeformer med individanpassat stöd från erfaren personal.