Jourhem för alla åldrar

Trygga och erfarna jourhem i Västmanland och Dalarna

Placering i jourhem

Paromagruppens jourhem har gedigen erfarenhet och stort engagemang för sina uppdrag. Vi har jourhem som tar emot barn, ungdomar och vuxna. Att ta emot på jour innebär att placeringen kan ske akut och uppdraget pågår oftast max 6 månader.

Bred kompetens och stöd

Jourfamiljerna har kunskap och kännedom om anknytningsteori, neuropsykiatrisk problematik, hedersproblematik, beteendeproblematik, trauma, kriminalitet mm. De är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter och de får fortlöpande utbildning och handledning under pågående placering. Jourhemmen som tar emot barn har genomgått grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Jourhemmen genomför sitt uppdrag i tätt samarbete med sin familjehemskonsulent och de har tillgång till Paromagruppens jour dygnet runt.

Tätt samarbete och uppföljning

Paromagrupens familjehemskonsulenter är socionomer eller likvärdigt med vidareutbildning och erfarenhet från socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Familjehemskonsulenterna ansvarar för att skicka skriftliga månadsrapporter baserade på BBIC till uppdragsgivaren. Konsulenterna medverkar vid samverkan med skola/sjukvård/myndigheter och stöttar i planeringen kring umgänge med biologiska föräldrar och nätverk. Varje månad får familjehemskonsulenterna extern handledning av en psykolog.

Kontakta oss för att hitta ett matchande jourhem

Vi har IVO-tillstånd

Intresseanmälan - Jourhem

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi har möjlighet!