Vi har tillstånd från IVO

Ett litet företag med en stor bredd inom vård och behandling


Psykiatri - Utredning - Behandling- Stöd- & Motivationsboende - Familjehemsvård

Vår verksamhet bygger på idén om en sammanhållen vård med korta väntetider. Hos oss är samverkan och delaktighet med hänsyn till patienternas integritet lika givet som att följa gällande forskning och evidens

Våra tjänster

Behandling

Vid dåligt mående/psykisk ohälsa eller önskan om beteendeförändringar, kan det hjälpa...

Ta reda på mer

Utredning

Finns misstanke om neuro-psykiatrisk- eller psykiatrisk diagnos bör det utredas.

Ta reda på mer

Boende

Vi har stöd- och motivationsboende beläget i Kumla Kyrkby, ca en mil utanför Sala.

Ta reda på mer

Familjehemsvård

Paromagruppens familjehemsvård riktar sig till vuxna personer (från 18 år och uppåt) med psykosociala problem såsom missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Ta reda på mer

Kontakta oss redan idag

Vi är ett specialistföretag med verksamhet inom psykiatriutredning och behandling. Kris- och traumamottagning finns i Sala. Speciallistläkarmottagning finns i Sala.