Behandling:

Nedanstående är ett urval av våra behandlingar:
• Kris- och traumabehandling
• KBT-terapi
• Våldsbearbetande samtal
• LARO - LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende
• Missbruksbehandling
Återfallsprevention
Medicinsk nedtrappning av ex bensodiazepiner
Antabus, ADHD-medicinering etc.
Den medicinska delen av behandlingen kompletteras alltid med samtal, stöd och rådgivning.
• Körkortsmottagning
Intyg och drogscreening till Transporstyrelsen. Läkarintyg efter avslutad provtagning.