Utredningstjänster

Finns misstanke om neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos bör det utredas. Enbart behandling av symtom är ofta inte fruktbart eftersom insatserna och förväntningarna av individen inte blir optimala utan rätt diagnos. Paromagruppens team är behjälplig med utredningar utifrån olika perspektiv: psykiatriskt, psykologiskt och psykosocialt. Nedanstående är ett urval av våra utredningar:
• Allmänpsykiatrisk utredning
• Neuropsykiatrisk utredning
• Nivåbestämning