Tränings- och utslusslägenheter

Paromagruppen har tränings- och utslusslägenheter centralt belägna i Sala och Västerås. Lägenheterna består av 1-4 rum och kök. Målgruppen är personer i behov av skydd, de som ska slussas vidare från stödboende eller familjehem alt de som behöver träna på att bo på egen hand fast med stöd.
Alla som bor i lägenhet har 1-2 boendestödjare som stöttar kring ADL eller andra behov.
Sysselsättning:
Paromagruppen har en praktiksamordnare som har ett brett upparbetat nätverk av verksamheter i Sala och Västerås