Vi har tillstånd från IVO

Familjehemsvård – ett miljöterapeutiskt alternativ till institutionsplacering

Paromagruppens familjehemsvård riktar sig till vuxna personer (från 18 år och uppåt) med psykosociala problem såsom missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi tar även emot skyddsplaceringar i familjehem med erfarenhet av våld/hot/hedersproblematik. Som alternativ till placering i familjehem har vi lägenheter/hus med hemlig adress.
Vi har familjehem i runt om i Mellansverige och inför varje ny placering görs ett noggrant matchningsarbete för att öka möjligheten till en fungerande och hållbar placering.
Våra familjehem har lång och gedigen erfarenhet av familjehemsvård och i de flesta av familjehemmen är minst en hemma på heltid för att ägna sig åt sitt uppdraget. Familjehemmen är utredda genom BRA-fam, djupintervju, referenstagning och registerkontroll. Registerkontroll inhämtas årligen från Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, socialnämnd, Försäkringskassan och Trafikverket.
Familjehemmen har ett nära samarbete och stöd från Paromagruppens familjevårdskonsulenter som besöker och handleder familjehemmen varannan vecka. Utöver handledning har familjehemmen tillgång till jour dygnet runt. Paromagruppens familjevårdskonsulenter är socionomer alternativt beteendevetare med lång erfarenhet av socialt arbete från exempelvis Socialtjänsten. Familjevårdskonsulenterna har utbildning inom bl.a. Återfallsprevention, MI, lösningsfokuserat arbetssätt, våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
Paromagruppens ambition är att hitta individanpassade lösningar och vi ser det därför som en tillgång att vi utöver familjehemsvården kan erbjuda träningslägenhet samt stöd- och motivationsboende (tryckbar). Paromagruppen tillhandahåller även medicinsk behandling (tryckbar) och kan därför ta emot klienter som är i behov av LARO och/eller annan medicin i våra familjehem.

Ida Tingberg

Verksamhetsansvarig familjehemsvård

Mitt namn är Ida Tingberg och det är jag som ansvarar för Paromagruppens familjehemsvård. Jag har ägnat hela min arbetskarriär åt socialt arbete, vilket är ett arbete som jag brinner för. Jag är utbildad sociolog med vidareutbildning inom arbetslivsvetenskap, arbetsrätt och socialrätt. Jag har även utbildning inom Återfallsprevention, MI, Kriminalitet som livsstil, Freda och Sara/patriark. Under mina arbetsår har jag främst arbetat med vuxna individer med psykisk ohälsa, missbruksproblematik/kriminalitet, bostadssociala frågor och våldsutsatta kvinnor med eller utan hedersproblematik. De första tio åren efter examen arbetade jag inom Socialtjänsten och under de senaste åren har jag övergått till privat sektor och arbetat med familjehemsvård.

 Jag är en person som drivs av mötet med andra människor, såväl i mitt privatliv som i arbetslivet. Min filosofi är att det är i relationen och samverkan med andra människor som utveckling sker. Utöver mitt intresse för personlig utveckling ägnar jag mig gärna privat åt dans, löpning, yoga och inte minst i mina två döttrar och alla deras intressen.

Kontakta mig:

073-5566420