Våra uppdragsgivare

Vilka är Paroma Gruppens kunder?
Våra kunder är kommunernas Individ och familjeomsorg som anlitar oss för handledning, medicinsk backup vid placering i familjehem eller HVB och psykologiska utrednings- och behandlingsuppdrag.
Vi har kris och trauma mottagning för personer som mår psykiskt dåligt efter att ha varit med om svåra händelser eller livssituationer.
Paroma Gruppen AB har mottagning för privatpersoner men är även ett komplement till Hem för vård och boende (HVB) och familjehemsorganistaioner där vi tillhandahåller professionellt behandlingsstöd, utredningsuppdrag och medicinskt ansvar.
Vill du veta mer kontakta oss på 0224-10044 eller skicka ett mail till info@paromagruppen.se

Kontakta oss

Väsbygatan 17
733 39 Sala
Tele.vx 0224-100 44
Fax 0224-100 66
bjorn@paromagruppen.se

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på Paromagruppen?
Kontakta oss via bjorn@paromagruppen.se

Hälsokontroll

Vi utför hälsokontroller med provtagning till privatpersoner och företag. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information på 0224-100 44.